^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1852

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 295
- brak danych -
[1851] 1852 [1853]

1851 - 1853
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2094, USC IZR Z-43
księga rękopis
dobry
160 - brak danych -
248x392 Tak
całkowicie J-1858
indeks s. 153-158
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -