^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zeyścia Wyznania Moyżeszowego Rok 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 30
- brak danych -
1814 [1839]

1814 - 1814
1839 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1939, USC IZR Z-6
księga rękopis
dobry
138 - brak danych -
241x386 Tak
całkowicie J-1823
indeks s. 133-136, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -