^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1853

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 300
- brak danych -
[1852] 1853 [1854]

1852 - 1854
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-44d
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
240x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 135-139; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -