^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 303
- brak danych -
[1853] 1854 [1855]

1853 - 1855
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-45d
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 129-135; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -