^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 304
- brak danych -
[1853] 1854 [1855]

1853 - 1855
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2099, USC IZR Z-45
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
250x387 Tak
całkowicie J-1860
indeks s. 129-135
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -