^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1855

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 309
- brak danych -
1855

1855 - 1855
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-46
księga rękopis
dobry
234 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 224-232 oraz na tylnej okładce; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -