^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Zeyścia Gmin Wyznania Moyzeszowego Synagogi Kazmirskiey przy Krakowie w Roku 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 31
- brak danych -
1814

1814 - 1814
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-6d
księga rękopis
do konserwacji
136 - brak danych -
240x385 Tak
brak mikrofilmu
brak stron 15-124
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -