^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga zgonów z l. 1855-1859]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 310
- brak danych -
1855-1859

1855 - 1859
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-47
księga rękopis
dobry
272 - brak danych -
240x375 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -