^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia od roku 1861 do 1876 Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 319
- brak danych -
brak daty

1861 - 1876
polski
[Indeks do księgi zgonów z l. 1861-1876]
- brak danych - USC IZR Z-56a, USC IZR IZ-1
księga rękopis
dobry
342 - brak danych -
255x393 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -