^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1869 Jsraeliten Gemeinde Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 320
- brak danych -
1869

1869 - 1869
polski
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-50
księga rękopis
do konserwacji
122 - brak danych -
300x460 Tak
całkowicie J-12786
indeks s. 115-122
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -