^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1870 Jsraeliten Gemeinde Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 321
- brak danych -
1870

1870 - 1870
polski
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-51
księga rękopis
do konserwacji
172 - brak danych -
295x460 Tak
całkowicie J-12787
indeks s. 153-172
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -