^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1871 Jsraeliten Gemeinde Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 323
- brak danych -
1871

1871 - 1871
polski
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-52
księga rękopis
do konserwacji
192 - brak danych -
295x455 Tak
całkowicie J-12788
indeks s. 185-191; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -