^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1872 Jsraeliten Gemeinde Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 324
- brak danych -
1872

1872 - 1872
polski
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-53
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 109-116; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -