^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der für die Krakauer Jsraeliten Gemeinde in Jahre 1873 geführten Sterbe Matrik

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 325
- brak danych -
1873

1873 - 1873
polski
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-54
księga rękopis
do konserwacji
230 - brak danych -
295x460 Tak
całkowicie J-12790
indeks s. 215-228; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -