^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat der Sterbe Matriken 1874. Jsraeliten Gemainde Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 327
- brak danych -
1874

1874 - 1874
polski
łaciński
niemiecki
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-55
księga rękopis
do konserwacji
144 - brak danych -
295x460 Tak
całkowicie J-12791
częściowy(!) indeks s. 143-144; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -