^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1877

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 339
- brak danych -
brak daty

1877 - 1877
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1877 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-2, USC IZR Z-59
księga rękopis
dobry
72 - brak danych -
250x387 Tak
całkowicie J-7776
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -