^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 344
- brak danych -
1878

1878 - 1878
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-59, USC IZR Z-60
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
410x515 Tak
całkowicie J-12719
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -