^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1878

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 345
- brak danych -
brak daty

1878 - 1878
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1878 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-3, USC IZR Z-61
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
245x383 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -