^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1879 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 350
- brak danych -
1879

1879 - 1879
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-60, USC IZR Z-62
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
420x515 Tak
całkowicie J-12722
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -