^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1879

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 351
- brak danych -
brak daty

1879 - 1879
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1879 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-4, USC IZR Z-63
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
245x383 Tak
całkowicie J-12756
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -