^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 356
- brak danych -
1880

1880 - 1880
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-61, USC IZR Z-64
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
410x515 Tak
całkowicie J-12725
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -