^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 363
- brak danych -
1881

1881 - 1881
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-62, USC IZR Z-66
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
460x515 Tak
całkowicie J-12728
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -