^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 369
- brak danych -
1882

1882 - 1882
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-63, USC IZR Z-68
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
410x515 Tak
całkowicie J-12731
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -