^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1882

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 370
- brak danych -
brak daty

1882 - 1882
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1882 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-7, USC IZR Z-69
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
250x388 Tak
całkowicie J-12765
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -