^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego Rok 1883

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 376
- brak danych -
brak daty

1883 - 1883
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1883 r. ]
- brak danych - USC IZR IZ-8, USC IZR Z-71
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
240x383 Tak
całkowicie J-12768
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -