^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1884

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 383
- brak danych -
brak daty

1884 - 1884
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1884 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-9, USC IZR Z-73
księga rękopis
do konserwacji
48 - brak danych -
240x385 Tak
całkowicie J-12771
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -