^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1885

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 389
- brak danych -
brak daty

1885 - 1885
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1885 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-10, USC IZR Z-75
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -