^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1886

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 396
- brak danych -
1886

1886 - 1886
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-67, USC IZR Z-76
księga rękopis
dobry
136 - brak danych -
420x515 Tak
całkowicie J-12743
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -