^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1886

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 397
- brak danych -
brak daty

1886 - 1886
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1886 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-11, USC IZR Z-77
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
246x385 Tak
całkowicie J-12777
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -