^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 402
- brak danych -
1887

1887 - 1887
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-68, USC IZR Z-78
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
415x520 Tak
całkowicie J-12746
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -