^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1887

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 403
- brak danych -
brak daty

1887 - 1887
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1887 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-12, USC IZR Z-79
księga rękopis
do konserwacji
48 - brak danych -
247x390 Tak
całkowicie J-12779
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -