^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1888

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 408
- brak danych -
1888

1888 - 1888
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-69, USC IZR Z-80
księga rękopis
dobry
144 - brak danych -
420x515 Tak
całkowicie J-12749
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -