^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1888

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 409
- brak danych -
brak daty

1888 - 1888
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1888 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-13, USC IZR Z-81
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -