^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na rok 1889

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 414
- brak danych -
1889

1889 - 1889
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-70, USC IZR Z-82
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
420x525 Tak
całkowicie J-12751
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -