^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1889

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 415
- brak danych -
brak daty

1889 - 1889
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1889 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-14, USC IZR Z-83
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
249x390 Tak
całkowicie J-12785
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -