^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 420
- brak danych -
1890

1890 - 1890
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-71
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
420x520 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -