^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1890

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 421
- brak danych -
brak daty

1890 - 1890
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1890 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-15
księga rękopis
dobry
50 - brak danych -
245x394 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -