^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1891

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 427
- brak danych -
brak daty

1891 - 1891
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1891 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-16
księga rękopis
do konserwacji
52 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -