^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1893

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 439
- brak danych -
brak daty

1893 - 1893
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1893 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-18
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -