^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Aktów Zeiścia z Gminy Moiżeszowego Wyznania Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R. Zaczęte

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 44
- brak danych -
1815-1816

1815 - 1816
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1950, USC IZR Z-9
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
zgony z roku 1816 patrz też 29/1472/45 oraz 29/1472/46; zgony z roku 1817 patrz też 29/1472/50 oraz 29/1472/51; zgony z roku 1818 patrz też 29/1472/56 oraz 29/1472/57; zgony z roku 1819 patrz też 29/1472/61 oraz 29/1472/62 - księgi łączone urodzeń i zgonów
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -