^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejscia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1895

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 451
- brak danych -
brak daty

1895 - 1895
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1895 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-20
księga rękopis
do konserwacji
52 - brak danych -
245x382 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -