^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1897

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 463
- brak danych -
brak daty

1897 - 1897
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1897 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-22
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
248x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -