^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1898

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 475
- brak danych -
brak daty

1899 - 1899
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1899 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-24
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -