^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Indeks do księgi zgonów z 1900 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 481
- brak danych -
brak daty

1900 - 1900
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR IZ-25
księga rękopis
dobry
56 - brak danych -
250x394 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -