^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1901]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 486
- brak danych -
1901

1901 - 1901
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-82
księga rękopis
dobry
128 - brak danych -
425x530 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -