^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Indeks do księgi zgonów z 1901 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 487
- brak danych -
brak daty

1901 - 1901
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR IZ-26
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
250x394 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -