^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1905

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 510
- brak danych -
1905

1905 - 1905
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-86
księga rękopis
dobry
122 - brak danych -
415x530 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -