^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejscia osób wyznania mojżeszowego na rok 1905

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 511
- brak danych -
brak daty

1905 - 1905
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1905 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-30
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -