^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index zgonów osób wyznan. mojżesz za r. 1906

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 517
- brak danych -
brak daty

1906 - 1906
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1906 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-31
księga rękopis
dobry
60 - brak danych -
250x392 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -