^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1907

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 523
- brak danych -
brak daty

1907 - 1907
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1907 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-32
księga rękopis
dobry
60 - brak danych -
247x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -